• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Články

Niekoľko poznámok k problematike medveďa hnedého na Slovensku

Email Tlač PDF

Medveď hnedý, naša najväčšia šelma, je už oddávna predmetom záujmu ochranárskych a poľovníckych aktivít. Obýva rozľahlé lesnaté komplexy stredného, severného, východného a miestami aj severozápadného Slovenska a v súčasnosti sa jeho stavy odhadujú na 800 až 1 000 jedincov.

Celý článok...
 

Veľké šelmy a my

Email Tlač PDF

Na úvod

Veľký vplyv človeka na jednotlivé ekosystémy prináša zo sebou nemálo problémov, ktoré je nútený riešiť. Hospodárska činnosť človeka neodmysliteľne zasahuje do života rôznych druhov zvierat. Najviac sú dotknuté také druhy, ktoré pre svoju existenciu potrebujú rozľahlé priestory viac-menej zachovalých prírodných ekosystémov. K nim patria aj veľké šelmy, z ktorých u nás žijú tri druhy.

Celý článok...