• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Články

Siví duchovia lesa 3

Email Tlač PDF

Všetky ročné obdobia sú krásne a niečím výnimočné. No keby sme sa mali predsa zamyslieť, ktoré je to naj, asi by sme sa viacerí zhodli, že to jarné. Aj z pohľadu života našej zveri je to časť roka, kedy je v lesoch najvyššia aktivita. Je to obdobie reprodukcie viacerých druhov, čo samo o sebe predznamenáva zvýšenú aktivitu. Prvé jarné lúče doslova vyháňajú zver z menšieho útlmu, ktorý jej privodilo dlhé zimné obdobie. Jar, to je niečo, čo v nás prebúdza pozitívne pocity.

Celý článok...
 

Siví duchovia lesa 2

Email Tlač PDF

Dňa 20 marca 2010 som mal ďalšie zaujímavé stretnutie s vlkom. Bolo to  opäť na  Repiskách, kde som mintoroval migračné presuny jelenej a diviačej zveri z večerných pastvísk. Každé ráno sa niektoré čriedy vracali do vrchov. Bol som tam aj s kamarátom Dodom Ivanom. Každý sme boli v inom kryte.

Celý článok...
 

Siví duchovia lesa 1

Email Tlač PDF

Z času načas nám život prinesie zážitky, ktoré jednoducho nemožno nespomenúť. Ani neviem ako by som dokázal opísať pocity, ktoré som mal v jedno jarné ráno pri mojich pozorovaniach voľne žijúcej zveri. Pred pár rokmi som mal možnosť sa stretnúť zo zvieraťom, ktoré už od dávnych dôb vzbudzuje rozporuplné názory ľudí. Zvieraťom, ktoré inak ako duch lesa sa ani nedá nazvať.

Celý článok...
 

Za kráľom Poľany

Email Tlač PDF

Ak máme vzťah k našej prírode a k našej faune, tak mi asi veľa ľudí dá za pravdu, že  najväčšie poklady máme práve doma. Len ich musíme objavovať a nadobudnúť k nim ten správny vzťah. Zážitky s jeleňmi patria snáď k jedným z najemotívnejších, ktoré môže mať milovník našej voľne žijúcej zveri. Na tomto mieste by som sa stručne zmienil o jednom jeleňovi, ktorý svojho času kraľoval v horách Poľany.

Celý článok...
 

Medveď hnedý - stretnutia s teritoriálnymi samcami

Email Tlač PDF

S medveďmi som sa pri svojich potulkách alebo pri pozorovaní na konkrétnych stanovištiach stretol už veľakrát, ale s veľkými medvedími samcami zriedkavejšie. Najčastejšie to bolo na výskumných stacionárnych monitorovacích stanovištiach na vybraných lokalitách. Čo je na prvý pohľad pri týchto jedincoch prekvapujúce, to je ich celková mohutnosť, najmä dĺžka tela. Pri veľkých teritoriálnych samcoch vyššieho veku je to asi najnápadnejší znak. Pohybujú sa knísavo, akoby sa obkračovali, čo je dôsledkom ich veľkých telesných rozmerov.

Celý článok...
 

Medveď hnedý – teritoriálne samce

Email Tlač PDF

Medveď hnedý je naša najväčšia šelma, žijúca v tichých lesných zákutiach stredných a vyšších polôh. Pohlavný dimorfizmus je na prvý pohľad menej výrazný ako u niektorých iných cicavcov.  No veľké teritoriálne samce sa v porovnaní s medvedicami aj mladšími medveďmi nápadne odlišujú. Rozdiel je najmä v celkovej mohutnosti tela a v porovnaní s medvedicami približne rovnakého veku sú niekedy aj 1,5 krát ťažšie. Teritoriálne samce obývajú obrovský životný priestor, neraz ide o plochu 20 i viac tisíc hektárov. Pohlavný dimorfizmus je na prvý pohľad menej výrazný ako u niektorých iných cicavcov, no pri detailnejšom prezretí sú rozdiely dosť zjavné.

Celý článok...
 

Stretnutia s vodiacimi medvedicami 2

Email Tlač PDF

Ďalšie zaujímavé  stretnutie na Poľane bolo 21 júla 2007 na lokalite Mláky. Vtedy som sa vybral stúpať pravým hrebeňom Hrochotskej doliny na Hrbatú lúčku a na Želobúdzsku skalu. Na  Mlákach vždycky spozorniem. Taktiež je to lokalita, kde sa zvykne zdržiavať zver. Vedú stade migračné trasy jelenej a diviačej zveri a samozrejme aj medveďov.

Celý článok...
 

Stretnutia s vodiacimi medvedicami 1

Email Tlač PDF

Pozorovanie medveďov v našich lesoch je vždy zaujímavý a atraktívny zážitok. O to viac ak sa jedná o blízke stretnutie s touto šelmou. Veľmi opatrní by sme  mali byť najmä pri stretnutiach s vodiacou medvedicou. Aj takúto medvedicu môžeme v kľude pozorovať, ak sme v dostatočnej vzdialenosti, patrične krytí, máme dobrý vietor a medvedica s mladými to nemá nasmerované k nám. Táto situácia sa ale môže behom okamihu zmeniť a z príjemného pozorovania môže byť celkom slušný adrenalín. Na tomto mieste by som chcel v stručnosti načrtnúť moje doterajšie stretnutia s vodiacimi medvedicami.

Celý článok...